FELTNYT 1. kvartal 2014

Af Søren Poulsen

FELTNYT er en kort beskrivelse af de foregående 3 måneders højdepunkter på fuglefronten i det nordjyske.

Perioden der dækkes denne gang er 1/1 – 31/3 2014.

Læs mere...

Asiatisk Ørkensanger

Tekst og fotos: Anders Wiig Nielsen
I slutningen af maj er Grenen stedet, hvor alt kan ske. Der er langt mellem de trækkende fugle, men når der kommer noget, er det som regel noget godt. Den 20. maj 2012 var en diset og kølig morgen uden ret meget fugleaktivitet. Østenvinden var aftagende, og tæt tåge lukkede helt ned til en sigt på omkring 50 meter.

Læs mere...

Registrering af Sortspætte i Rold Skov

Af Esben Sloth Andersen og Anders Grøndahl Nielsen

Få, vigtige og sårbare
Rold Skov er højborgen for Sortspætte i Nordjylland. Det allerførste ynglepar i Nordjylland blev fundet i Rold Vesterskov i 1972 (Møller 1978), i 1990’erne var der 10–12 par (Nielsen og Nielsen 1998), og i 2010 kunne Rold Skovcaretakergruppen finde 7-10 ynglepar (Caretakergruppen 2012b). Disse tal bygger især på registreringen af mulige og sandsynlige ynglefugle. Men i 2012 vurderede caretakergruppen for Rold Skov, at der er behov for registrering af sikre ynglepar og deres ynglesucces.

Læs mere...

Lille kjove - invasion i efteråret 2012

Af Henrik Nyrup
Når fuglefolket i fremtiden vil tænke tilbage på fugleåret 2012, så vil efteråret og især uge 36 blive husket for en større invasion af Lille Kjove ved de nordjyske kyster.

Læs mere...

FELTNYT 4. kvartal 2013

Af Søren Poulsen
FELT NYT er en kort beskrivelse af de foregående 3 måneders højdepunkter på fuglefronten i det nordjyske. Der er udvalgt enkelte ”toneangivende” arter. Se mere i Fugle i Nordjylland 2013, når den udkommer i maj!

Perioden der dækkes er ca. 1/10 – 31/12 2013.

Læs mere...

Rapport for 2012 er udgivet

Hans Christophersen (HaC) kunne i Skagen ved Verdens Ende præsentere "Nordjyllands Fugle 2012" rekord tidligt!

Stenpikkerefteråret 2011

Af Henrik Haaning Nielsen og Søren Kristoffersen

Det disede sene efterår med vedvarende østlige vinde skulle vise sig at være en optimal opskrift til en spektakulær forekomst af sjældne stenpikkere i Danmark.

Læs mere...

Ynglefuglene på de nordjyske højmoser i historisk perspektiv

Af Thorkild Lund

Nordjylland er et moseland. Her er både lavmoser og højmoser. Lavmoser er søer, der over en længere periode er fyldt op med delvist uomsatte plantedele, det vi i daglig tale kalder tørv.

Læs mere...

Nordjysk Ornitologisk Kartoteks historie - 40 år

Af Poul Erik Sperling
Starten
Nordjysk Ornitologisk Kartotek opstod i slutningen af 1960’erne og indsamlede data om fugleforekomster i Nordjylland. Nordjylland er i øvrigt den eneste region i Danmark, der har haft fortløbende publicering og indsamlinger af faunistisk data fra 1968 og til i dag. 

Læs mere...